>Phạm Huyền Trang
Review bởi
Phạm Huyền Trang
Phim
Huyết Quan Âm
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
72%72%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Huyết Quan Âm của Phạm Huyền Trang

08:00' 01/01
Phạm Huyền Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Huyết Quan Âm
Phim hay phết, nhìn dàn cast hùng hậu vãi. Nhưng danh tiếng của phim thì là do danh tiếng hậu thuẫn hết đó chứ nhỉ?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?