>Minh Khiết
Review bởi
Minh Khiết
Phim
Huyết Quan Âm
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
72%72%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Huyết Quan Âm của Minh Khiết

08:00' 01/01
Minh Khiết Đã chấm: 60%60% cho phim Huyết Quan Âm
Phim này mà cũng được trao giải Phim truyện xuất sắc cơ á? Xem thấy quá bình thường chả có cái mẹ gì hết.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?