>Nguyễn Cơ Thạch
Review bởi
Nguyễn Cơ Thạch
Phim
Huyền Thoại Biển Xanh Tập 12
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 12 của Nguyễn Cơ Thạch

08:00' 01/01
Nguyễn Cơ Thạch Đã chấm: 60%60% cho phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 12
Phim hay nhưng ảnh hưởng và mang quá nhiều nét của Vì sao đưa anh tới
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?