>Doãn Chí Bình
Review bởi
Doãn Chí Bình
Phim
Huyền Thoại Biển Xanh Tập 12
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 12 của Doãn Chí Bình

08:00' 01/01
Doãn Chí Bình Đã chấm: 80%80% cho phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 12
Gần hết phim là nhớ lại lúc Sim Chúng lên bờ rồi gặp được Joon Jae!!! Hết phim rồi vừa vui lại vừa buồn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?