>Nguyễn Thanh Hà
Review bởi
Nguyễn Thanh Hà
Phim
Hunter Prey
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
85%85%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hunter Prey của Nguyễn Thanh Hà

08:00' 01/01
Nguyễn Thanh Hà Đã chấm: 60%60% cho phim Hunter Prey
Phim bình thường, không có gì đặc sắc, nội dung ko có gì thu hút cho lắm, diễn xuất hơi tệ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?