>Lân Liên
Review bởi
Lân Liên
Phim
Hồi Sinh 2004
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hồi Sinh 2004 của Lân Liên

08:00' 01/01
Lân Liên Đã chấm: 100%100% cho phim Hồi Sinh 2004
phim quá đơn điệu,tình tiết binh thường ko có đột biến = ko hay(phí thời gian)
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?