Đánh giá phim Hội Diễn Âm Nhạc 3: Lễ Tốt Nghiệp của tú anh

08:00' 01/01
tú anh Đã chấm: 100%100% cho phim Hội Diễn Âm Nhạc 3: Lễ Tốt Nghiệp
Đùa chứ, đã tốt nghiệp mà các bạn còn đòi có phần 4 phần 5. Nếu có phần mới thì là về một thế hệ học sinh mới rồi. Mình thấy bọ phim này 3 phần như vậy là quá hoàn hảo rồi, nếu thêm nữa sẽ bị dãn tình tiết ra mất
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?