>Thanh Huyền
Review bởi
Thanh Huyền
Phim
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 61
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
84%84%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 61 của Thanh Huyền

08:00' 01/01
Thanh Huyền Đã chấm: 80%80% cho phim Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 61
Xem phim nay2 cuối cùng thì củng biết căp đôi đau khổ nhất không phải là HMT Hay thiên tầm mà chính là Cặp tư mã thanh phong và sính đình, yêu nhau nhưng ở hai bên chuyến tuyến, trước việc mâu thuẫn hai nha cuối cùng Sính Đình đã chọn giết TMTP và ôm nhau xuống vực, Sính Đình sông nhưng man sự bức rức cã đời! Hởi thế gian tình là chi mà đôi lứa nguyện sống chết,
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?