Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81001
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81001',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Huyền Trang
Review bởi
Huyền Trang
Phim
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 53
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 53 của Huyền Trang

08:00' 01/01
Huyền Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 53
Tui là tui thấy con công chúa thật là con dẩm lol xui xẻo, điên đảo, càng làm bao nhiêu chuyện càng chứng tỏ Hoa Mãn Thiên không yêu nó mà yêu Thiên Tầm thật, thế mà còn điên đảo bám dai bám dẳng, càng xem càng thấy tức nhưng vẫn cứ nuôi hy vọng đến cuối phim được xem con công chúa thật kia bị băm ra, bị nhận kết cục thảm vì những gì mà nó đã gây ra nên cố kìm tức mà xem :v :v
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?