>Ngọc Huyền
Review bởi
Ngọc Huyền
Phim
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 52
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
85%85%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 52 của Ngọc Huyền

08:00' 01/01
Ngọc Huyền Đã chấm: 80%80% cho phim Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 52
lúc mời thì giết = đc , lúc đi chả có thái độ lol gì , hoa phủ củ chả cho 1 đứa lol nào đưa hay tiễn , đúng là thằng đạo diễn vô nhân đạo , vô đạo đức
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?