>Đàm Thị Thơ
Review bởi
Đàm Thị Thơ
Phim
Hoa Phù Dung
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hoa Phù Dung của Đàm Thị Thơ

08:00' 01/01
Đàm Thị Thơ Đã chấm: 80%80% cho phim Hoa Phù Dung
thương cho loài hoa phu dung sớm nở tối tàn.
kịch bản xem rất hay nhưng buồn cho n phụ nữ linh huệ 3 chìm 7 nổi con chín lênh đênh cũng chịu nốt buồn cho n phụ nữ linh huệ vậy
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?