Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81019
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81019',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Sơn Tùng
Review bởi
Sơn Tùng
Phim
Hoa Du Ký Tập 5
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hoa Du Ký Tập 5 của Sơn Tùng

08:00' 01/01
Sơn Tùng Đã chấm: 100%100% cho phim Hoa Du Ký Tập 5
Phim rất hay.mình là người rất thích phim tây du ky ,lúc đầu mình không muốn xem phim làm lại bây giờ sợ mất hình tượng.chỉ định vào xem qua xem hình mẫu nhân vật thôi nhưng mình lại thấy cuốn hút xem không ngừng.dù bối cảnh khác nhưng các nhân vật vẫn giữ được tích cách giống mẫu.phim có chút đáng sợ nhưng hài hước và gay cấn.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?