>quỳnh chi
Review bởi
quỳnh chi
Phim
Họa bì 2 Yêu Bất Hối
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Họa bì 2 Yêu Bất Hối của quỳnh chi

08:00' 01/01
quỳnh chi Đã chấm: 100%100% cho phim Họa bì 2 Yêu Bất Hối
Thích Tiểu Duy (Bạch Băng) với Dương Anh (Lưu Khải Uy). Xem tập cuối thử xong bỏ phim luôn, nghĩ sao cho con mập công chúa kết đôi Dương Anh, bỏ Tiểu Duy.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?