>Gia Huy
Review bởi
Gia Huy
Phim
Họa bì 2 Yêu Bất Hối
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Họa bì 2 Yêu Bất Hối của Gia Huy

08:00' 01/01
Gia Huy Đã chấm: 100%100% cho phim Họa bì 2 Yêu Bất Hối
phim hay quá! không xem thì thật phí. Diễn phim xinh! nội dung phim ok. giờ ko có bộ nào được thế này.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?