Đánh giá phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân Tập 9 của Phạm Thị Quyên

08:00' 01/01
Phạm Thị Quyên Đã chấm: 80%80% cho phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân Tập 9
Lần đầu gặp một cái kết có tâm thế này, chết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, người sống thì bị tội, kẻ thắng thì trở thành linh hồn hết.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?