>Phạm Thị Dịu
Review bởi
Phạm Thị Dịu
Phim
Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân Tập 19
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân Tập 19 của Phạm Thị Dịu

08:00' 01/01
Phạm Thị Dịu Đã chấm: 80%80% cho phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân Tập 19
Nếu kết mà buồn chắc ám ảnh tui chết.. Mà t biết theo cái đà này là không HE nổi rồi.. S buồn thế nhở
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?