>Quốc Việt
Review bởi
Quốc Việt
Phim
Hiểm Họa Rừng Chết
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
85%85%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hiểm Họa Rừng Chết của Quốc Việt

08:00' 01/01
Quốc Việt Đã chấm: 100%100% cho phim Hiểm Họa Rừng Chết
Có một điều thắc mắc, cuộc trở về bị chậm là do ông marcus, sau đó mới đưa ra ý tưởng xuôi theo sông. Nhưng sau đó, marcus có thể đi bộ được theo ông dẫn đường kia. Vậy tại sao karl với kenvin ko đi bộ cùng 2 ông koa về luôn mà phải đi bè?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?