>Tuấn Đạt
Review bởi
Tuấn Đạt
Phim
Hiểm Họa Rừng Chết
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
85%85%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hiểm Họa Rừng Chết của Tuấn Đạt

08:00' 01/01
Tuấn Đạt Đã chấm: 80%80% cho phim Hiểm Họa Rừng Chết
Ám ảnh bởi 3 chi tiết là cô gái trong rừng do chứng thần kinh phân liệt tạo ra, lần kêu không thành tiếng vô vọng của Yossi khi thấy Kevin và đoạn chữ vàng ở end phim :((
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?