Phim
Halloween
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
64%64%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Halloween của Nguyễn Lê Chính Đại

08:00' 01/01
Nguyễn Lê Chính Đại Đã chấm: 80%80% cho phim Halloween
ko biết kịch bản sẽ theo hướng máu me hay là suy luận tội phạm
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?