>
Review bởi
Phim
Green Book
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Green Book của

08:00' 01/01
Đã chấm: 100%100% cho phim Green Book
Một bộ phim hay đáng xem. High recommend!!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?