>Hưng Nguyễn
Review bởi
Hưng Nguyễn
Phim
Giải Mật
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Giải Mật của Hưng Nguyễn

08:00' 01/01
Hưng Nguyễn Đã chấm: 80%80% cho phim Giải Mật
nam chính diễn kì kì sao ấy. mà thôi cũng chả ảnh hưởng đến cốt truyện lắm. nói chung phim hay
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?