>Gia Huy
Review bởi
Gia Huy
Phim
Giải Cứu Nhà Trắng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Giải Cứu Nhà Trắng của Gia Huy

08:00' 01/01
Gia Huy Đã chấm: 100%100% cho phim Giải Cứu Nhà Trắng
Nam chính diễn không đạt. Phim xem lâu rui, xem tạm thôi !
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?