>Phạm Minh Trung
Review bởi
Phạm Minh Trung
Phim
Giải Cứu Công Chúa
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Giải Cứu Công Chúa của Phạm Minh Trung

08:00' 01/01
Phạm Minh Trung Đã chấm: 80%80% cho phim Giải Cứu Công Chúa
Nếu trẻ con biết dùng IMDb để cho điểm, thì rất dễ hiểu khi phim được 7.7/10, còn không thì tôi cũng không hiểu tại sao điểm số nó lại cao thế nữa, hoặc có thể do tôi đã già và không còn khả năng thưởng thức phim hoạt hình.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?