>Cá voi xanh
Review bởi
Cá voi xanh
Phim
Giải Cứu Công Chúa
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Giải Cứu Công Chúa của Cá voi xanh

08:00' 01/01
Cá voi xanh Đã chấm: 80%80% cho phim Giải Cứu Công Chúa
Công chúa mạnh mẽ, ko cần cứu mà tự thoát luôn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?