>Khánh Chi Vũ
Review bởi
Khánh Chi Vũ
Phim
Four Men / Lion
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Four Men / Lion của Khánh Chi Vũ

08:00' 01/01
Khánh Chi Vũ Đã chấm: 80%80% cho phim Four Men / Lion
Phim của tvN năm ngoái bộ nào ra cũng làm ăn ngon nghẻ, nếu năm nay cũng thế thì đúng là tvN giàu lên trông thấy
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?