>Minh Khiết
Review bởi
Minh Khiết
Phim
Four Men / Lion
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Four Men / Lion của Minh Khiết

08:00' 01/01
Minh Khiết Đã chấm: 80%80% cho phim Four Men / Lion
Chờ phim này của Nana xem diễn xuất ra sao. Trong After School thấy chỉ có UEE diễn được thui chứ không ai có khiếu cả
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?