Đánh giá phim Final Fantasy XV: Đội Vệ Binh Tinh Nhuệ của Michael Nguyen

08:00' 01/01
Michael Nguyen Đã chấm: 100%100% cho phim Final Fantasy XV: Đội Vệ Binh Tinh Nhuệ
Art đẹp.. chủ yếu giải thích cụ thể cho game như lời nói đầu thôi.. muốn tiếp thì chơi game thôi :))) Tổng quan thì phim khá chất lượng và Trực Tiếp Game đã đưa tôi đến đây :)))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?