Đánh giá phim Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh của Nguyễn Thùy Mai

08:00' 01/01
Nguyễn Thùy Mai Đã chấm: 80%80% cho phim Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh
Phiên bản này nam chính dễ thương và gần gũi hơn nhiều. Nữ chính cũng mạnh mẽ và lạc quan hơn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?