>Kat
Review bởi
Kat
Phim
Đội Quân Cảm Xúc
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
67%67%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá Đội quân cảm xúc của Kat

12:51' 05/08

trailer đáng yêu, hình ảnh hơi trẻ con, chắc chỉ hợp cho PH đưa trẻ con đi xem 

TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?