Review bởi Kat Đỗ
PHIM
Đội Quân Cảm Xúc
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
6.0
THỂ LOẠI
CHI TIẾT PHIM

Đánh giá Đội quân cảm xúc

12:51' 05/08
0

trailer đáng yêu, hình ảnh hơi trẻ con, chắc chỉ hợp cho PH đưa trẻ con đi xem 

TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?
Loading...