>Sơn Trúc
Review bởi
Sơn Trúc
Phim
Dinh Thự Quỷ Ám
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Dinh Thự Quỷ Ám của Sơn Trúc

08:00' 01/01
Sơn Trúc Đã chấm: 100%100% cho phim Dinh Thự Quỷ Ám
Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?