>Ngọc Thảo
Review bởi
Ngọc Thảo
Phim
Dinh Thự Quỷ Ám
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Dinh Thự Quỷ Ám của Ngọc Thảo

08:00' 01/01
Ngọc Thảo Đã chấm: 80%80% cho phim Dinh Thự Quỷ Ám
Dù nó cũng không sợ lắm nhưng cũng có tí gọi là ám ảnh T_T
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?