>Hà Thanh Vân
Review bởi
Hà Thanh Vân
Phim
Dinh Thự Quỷ Ám
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Dinh Thự Quỷ Ám của Hà Thanh Vân

08:00' 01/01
Hà Thanh Vân Đã chấm: 100%100% cho phim Dinh Thự Quỷ Ám
Nội dung liền mạch, xem mãi đến kết mới thấy đỡ sợ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?