>Trang Linh Nguyễn
Review bởi
Trang Linh Nguyễn
Phim
Dinh Thự Quỷ Ám
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Dinh Thự Quỷ Ám của Trang Linh Nguyễn

08:00' 01/01
Trang Linh Nguyễn Đã chấm: 60%60% cho phim Dinh Thự Quỷ Ám
Ngoại trừ view đẹp, góc quay ấn tượng thì nội dung chỉ chấm điểm tàm tạm thôi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?