>Nguyen Hoang Minh
Review bởi
Nguyen Hoang Minh
Phim
Dinh Thự Quỷ Ám
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Dinh Thự Quỷ Ám của Nguyen Hoang Minh

08:00' 01/01
Nguyen Hoang Minh Đã chấm: 100%100% cho phim Dinh Thự Quỷ Ám
Yếu tố kinh dị còn chưa lên đến mức đỉnh điểm nhưng cũng khá ổn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?