Phim
Điều Kỳ Diệu
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Điều Kỳ Diệu của Phạm Thị Hoài Ninh

08:00' 01/01
Phạm Thị Hoài Ninh Đã chấm: 100%100% cho phim Điều Kỳ Diệu
Julia Robert vẫn là tượng đài khó mà vượt qua được, đóng gì cũng hay
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?