>Hương Tuyết
Review bởi
Hương Tuyết
Phim
Điều Kỳ Diệu
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Điều Kỳ Diệu của Hương Tuyết

08:00' 01/01
Hương Tuyết Đã chấm: 80%80% cho phim Điều Kỳ Diệu
bộ phim thực sự có ý nghĩa bởi vì nó truyền cho người xem mọt động lực và con ng tin rằng đâu dó ngoài kìa vẫn còn những ng tốt
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?