>trân
Review bởi
trân
Phim
Đích Tôn Độc Đắc
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
87%87%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Đích Tôn Độc Đắc của trân

08:00' 01/01
trân Đã chấm: 80%80% cho phim Đích Tôn Độc Đắc
Nhìn thấy poster là thầm ý định đi xem vì thấy nhiều diễn viên gạo cội, nhưng xem trailer có nhạc của NQ thì chắc chắn mình sẽ xem rồi ^^
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?