>Bình Trần
Review bởi
Bình Trần
Phim
Deadpool
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
84%84%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Deadpool của Bình Trần

08:00' 01/01
Ông diễn viên chính hồi trước đóng green lantern của nhà DC, giờ lại đóng deadpool của nhà Marvel, bá thiệt chứ �
Phim hơi tục nhưng được cái hay, cười đau cả ruột luôn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?