>Hà Capro
Review bởi
Hà Capro
Phim
Deadpool
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
84%84%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Deadpool của Hà Capro

08:00' 01/01
chuẩn hình tượng anti hero, kiểu chẳng hiểu ổng cứu người hay hại người nữa, nhưng nhìn ổng hài vc
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?