>Phạm Thu Thùy
Review bởi
Phạm Thu Thùy
Phim
Cuồng Thú
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
71%71%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cuồng Thú của Phạm Thu Thùy

08:00' 01/01
Phạm Thu Thùy Đã chấm: 60%60% cho phim Cuồng Thú
đặc sệt phong cách phim chưởng Hong Kong, có cần thuê lồng tiếng ko cho đủ bộ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?