Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=66236
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '66236',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
Phim
Cuồng Thú
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
71%71%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cuồng Thú của Nguyễn Thanh Hương

08:00' 01/01
Nguyễn Thanh Hương Đã chấm: 60%60% cho phim Cuồng Thú
Trailer chất vc, nhưng ko ưa nổi tạo hình diễn viên, nhìn cứ như mấy thằng dân tộc, trẻ trâu, tóc nhuộm vàng nữa
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?