Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81837
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81837',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Ngọc Hà
Review bởi
Ngọc Hà
Phim
Cuộc Phiêu Lưu Của Trung Ruồi Và Minh Tít
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
70%70%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cuộc Phiêu Lưu Của Trung Ruồi Và Minh Tít của Ngọc Hà

08:00' 01/01
Ngọc Hà Đã chấm: 80%80% cho phim Cuộc Phiêu Lưu Của Trung Ruồi Và Minh Tít
Tết này thay vì ra DVD hài như những năm trước, giờ làm phim online cũng hot lắm. Hóng phim này ra mắt, thích mấy ông này từ hồi xem Mõ làng
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?