>hoàng quốc
Review bởi
hoàng quốc
Phim
Cuộc Gọi 36 Giờ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cuộc Gọi 36 Giờ của hoàng quốc

08:00' 01/01
hoàng quốc Đã chấm: 100%100% cho phim Cuộc Gọi 36 Giờ
Bộ phim kể về cuộc sống của những bác sĩ đang thực tập. Câu chuyện về tình yêu, tình bạn của kéo theo hàng loạt âm mưu, toan tính.
Một bộ phim hay đáng xem. High recommend!!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?