>bảo ngọc
Review bởi
bảo ngọc
Phim
Cuộc Gọi 36 Giờ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cuộc Gọi 36 Giờ của bảo ngọc

08:00' 01/01
bảo ngọc Đã chấm: 100%100% cho phim Cuộc Gọi 36 Giờ
BỘ PHIM RẤT HAY VÀ Ý NGHĨA !
Nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh, nhiều cuộc đời, nhiều cách suy nghĩ khác nhau, những cách cư xử, cách giải quyết vấn đề khác nhau và những bài học nho nhỏ mà khá sâu sắc. Tất cả đã tạo nên một bộ phim hay. Cuộc sống cũng như vậy chăng ? Bạn sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác và không là gì trong câu chuyện của những người xa lạ . Nhưng mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, cuộc đời khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề khác nhau. Cũng có người tốt, người xấu, người như thế này, thế kia, có những câu chuyện vui lẫn chuyện buồn. Họ cũng có những số phận, những cuộc đời khác nhau. Tất cả những câu chuyện, những cuộc đời ấy có thể liên quan với nhau hoặc không. Chính tất cả những câu chuyện ấy liên kết với nhau tạo thành một bộ phim mang tên " CUỘC SỐNG ".
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?