>Gia Huy
Review bởi
Gia Huy
Phim
Cuộc Gọi 36 Giờ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cuộc Gọi 36 Giờ của Gia Huy

08:00' 01/01
Gia Huy Đã chấm: 100%100% cho phim Cuộc Gọi 36 Giờ
Dù phim đã ra lâu ùi xem lại vẫn thấy quá hay . Bác sĩ !! Một công việc quá cao cả
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?