>Quốc Hòa
Review bởi
Quốc Hòa
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 24
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 24 của Quốc Hòa

08:00' 01/01
Quốc Hòa Đã chấm: 80%80% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 24
Phim này rating luôn đứng đầu khung giờ chiếu bên Trung Quốc đó, nó bị bọn anti fan QHD hùa nhau đánh giá thấp như bọn anti fan nhấn nút dislike thôi. Trên Zing ai cũng khen hay hết mà. Tất nhiên là film có vài điểm vô lý nhưng film nào cũng có sạn thôi.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?