>Hoàng Vũ
Review bởi
Hoàng Vũ
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 24
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 24 của Hoàng Vũ

08:00' 01/01
Hoàng Vũ Đã chấm: 80%80% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 24
Có mấy bạn nói muốn để Ba diễn thay Đồng nhưng theo mk thấy Ba thật sự ko hợp vai diễn này. Đều ghét Đồng tại vì Đồng là bạn gái Luhan chăng? Đằng nào sang năm Ba chả có đống phim để đóng đây thôi, cứ thích chê ng này xấu chê ng kia xấu là tn nhỉ?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?