>Phạm Thị Quyên
Review bởi
Phạm Thị Quyên
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 22
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 22 của Phạm Thị Quyên

08:00' 01/01
Phạm Thị Quyên Đã chấm: 100%100% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 22
Do lúc Luhan với ba béo tham gia chương trình khá là thân mật nên các bạn ý mới ghép đôi luba. Sau này Luhan Thông báo là qhđ là ny nên bọn nó ghét qhđ bảo qhđ là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình luba
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?