>Thanh Đoàn
Review bởi
Thanh Đoàn
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 20
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
95%95%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 20 của Thanh Đoàn

08:00' 01/01
Thanh Đoàn Đã chấm: 100%100% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 20
Phim này thấy thích Đinh Đồng, Hàn tinh tử dễ thương nhưng chưa thấy ấn tượng lắm . Khả Khả thì ok rồi...!!! :)
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?