>Hương Tuyết
Review bởi
Hương Tuyết
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 16
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 16 của Hương Tuyết

08:00' 01/01
Hương Tuyết Đã chấm: 100%100% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 16
kiểu như lúc đầu đang ghép Lu-Ba thì tự nhiên Luhan công bố QHĐ là bạn gái, bọn fan k đc như ý muốn nên lên cơn ý mà
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?